Avocat Doinita Stingaciu

Serviciile oferite


Un cabinet de avocatură cu instrumentele necesare pentru a obţine rezultate excepţionale

servicii

Modalitati de colaborare:

În funcţie de natura, complexitatea şi de frecvenţa problemelor pentru care ne solicitaţi asistenţa şi reprezentarea, putem colabora:

 • individual, pe fiecare problema
 • contract pe perioadă determinată

Excelând prin rezultate de-a lungul anilor, Cabinetul de Avocat Doiniţa Stingaciu oferă o paletă largă de servicii clienţilor, asigurându-le acestora atât pledoarii în fata instanţelor de orice grad, civile, comerciale, administrative, penale, cât şi soluţionări pe cale amiabilă, indiferent de complexitatea unei cauze.

Cabinetul este specializat în apărări privind cauze de: malpraxis, infracţiuni rutiere, respectiv obţinerea unor despăgubiri juste şi echitabile pentru partea vătămată, infracţiuni economice şi asigurăm asistenţă legală în faţa tuturor organelor competente cu urmărirea sau cercetarea penală, DNA, Parchet, Poliţie

De asemenea, vă putem îndrepta spre partenerii noştri notari, experţi, traducători autorizaţi.


Accidente, Asigurări, Recuperări daune

Asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică oferite de noi în caz de accidente este un serviciu destinat celor care au fost implicaţi direct sau indirect într-un accident auto sau de altă natură, din care au rezultat vătămări corporale, deces sau alte pagube materiale.

Dacă intenţionaţi să obţineţi o despăgubire corectă pentru prejudiciul suferit sau dacă v-aţi acoperit singuri prejudiciul cauzat de alte persoane şi acum doriţi să vă recuperaţi investiţia, cabinetul nostru de avocatură vă stă la dispoziţie cu oferte de asistenţă/reprezentare juridică pentru recuperarea daunelor din accidente auto.

În cazul în care încercarea de rezolvare a litigiului pe cale amiabilă eşuează dintr-un motiv sau altul, lucrurile nu se opresc aici. Trebuie să aveţi în vedere că avocatul specializat în dreptul asigurărilor este cel mai potrivit ajutor în demersul de recuperare a despăgubirilor ce vi se cuvin pe cale judecătorească.


Concilieri, medieri, tranzacţii

În vederea protejării şi valorificării drepturilor şi intereselor dvs., cabinetul nostru de avocatură vă stă la dispoziţie pentru orice tip de negocieri provenite din poliţe RCA şi CASCO, contracte de asigurări (inclusiv asigurări profesionale), cazuri malpraxis (culpe profesionale sau neglijenţă în serviciu) prin intermediul serviciilor noastre.


Redactări, verificări, negocieri

Pentru că citirea şi înţelegerea sensului clauzelor contractuale sau modificarea nejustificată a acestora reprezintă o povară pentru majoritatea beneficiarilor unui contract de asigurare, noi vă oferim prin intermediul acestui serviciu posibilitatea de a fi siguri că riscul pe care doriţi să-l acoperiţi va fi într-adevăr acoperit de clauzele contractuale, prevenind astfel posibile neplăceri pe viitor.


Consiliere

 • asupra oportunitatii de a promova sau nu o actiune in justitie.
 • asupra oportunitatii de a semna sau nu un contract.
 • asupra oportunitatii de a constituii sau nu o societate comerciala, o fundatie, o asociatie.
 • asupra oportunitatii de a initia sau nu o procedura de autorizare.
 • va putem întocmi sau ajuta să întocmiţi numeroase acte – concluzii scrise în dosare aflate pe rol (indiferent de instanţă), acţiuni în instanţă, cereri adresate diferitelor autorităţi, contracte civile şi comerciale, acte constitutive ale societăţilor comerciale, fundaţiilor sau asociaţiilor.
 • poatem interveni ca mediatori pentru a va concilia in fata tertilor.


Reprezentare şi asistenţă juridică

 • în relaţiile cu sau în faţa diferitelor persoane fizice şi juridice, instanţe judecătoreşti, organe de urmărire penală, autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale, notari publici şi executori judecătoreşti, organe ale administraţiei publice.
 • reprezentare şi asistenţă juridică la toate instanţele de judecată (inclusiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie).
 • asistenţă juridică în rezolvarea litigiilor prin negocieri, pe cale amiabilă.
 • rezolvarea unor cauze cu element de extraneintate (evenimente petrecute în afara ţării sau în care sunt implicaţi cetăţeni străini).

Drept civil si procesual civil

 • executări silite, evacuări, contestaţii la executare
 • intermediere în vânzarea, cumpărarea şi închirierea de bunuri imobiliare (investiţii imobiliare)
 • răspundere delictuală şi contractuală
 • recuperări de creanţe
 • măsuri asiguratorii
 • recunoaşterea hotărârilor străine pe teritoriul României ( Exequatur)

Drept comercial

 • contracte comerciale – consultanţă, negocieri, redactări, completări, modificări, încetări;
 • litigii comerciale – asistenţă juridică şi reprezentare atât în faza de negociere a litigiului cât şi în faţa instanţei judecătoreşti;
 • recuperare creanţe – prin metoda concilierii directe sau în instanţă;
 • arbitraj comercial;
 • domeniul financiar – bancar – consultanţă, asistenţă şi reprezentare în materia contractelor încheiate cu instituţiile bancare sau de către acestea cu clienţi persoane fizice sau juridice;
 • infracţiuni prevăzute în legile comerciale;
 • asistenţă şi/sau reprezentare în procedura executării silite;
 • întocmire de notificări, somaţii, adrese;
 • reprezentarea juridică la instanţele de judecată în litigiile comerciale dintre asociaţi, acţionari, creditori şi societate, rezilieri contracte de leasing, de credit;
 • anulări hotărâri AGA, anulări acte societate;
 • consultanţă şi asistare lichidare voluntară a societăţii comerciale;
 • consultanţă în vederea realizării activităţilor specifice procesului de privatizare, precum şi reprezentarea în litigiile rezultate din aceste activităţi;
 • proceduri de faliment şi reorganizare judiciară;
 • activităţi legate de camerele de comerţ: Înfiinţarea de societăţi comerciale, Reorganizări şi lichidări, Cumpărări/vânzări de active/acţiuni

Dreptul Muncii & Asigurările Sociale

 • consultaţii referitoare la contractele de muncă, demisie, concediere, accidente de muncă;
 • reprezentare juridică în litigii de muncă;
 • asistenţă şi consultanţă în procedurile disciplinare de dreptul muncii (sancţiuni disciplinare, decizii de imputare);
 • consultanţă şi asistenţă juridică cetăţenilor străini în procedura de obţinere a permiselor de muncă
 • litigii cu privire la nerestituirea concediilor medicale de către Casa de Asigurări;
 • litigii cu privire la plata contribuţiilor sociale;
 • litigii cu privire la stabilirea şi recalcularea pensiilor;
 • asistenţă în probleme de dreptul muncii şi asigurări sociale.

Dreptul familiei

 • acţiuni de divorţ, prin acordul soţilor sau nu, cu sau fără copii minori;
 • partajul de bunuri comune;
 • exerciţiul drepturilor părinteşti;
 • stabilirea domiciliului copiilor, respectiv stabilirea programului de vizite;
 • contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
 • acţiuni privind stabilirea, modificarea, sistarea sau neplata pensiei de întreţinere;
 • înregistrarea tardivă a naşterii;
 • stabilirea filiaţiei;
 • stabilirea sau tăgăduirea paternităţii copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei
 • punerea sub interdicţie judecătorească, instituirea tutelei/curatelei.

Drept penal şi procesual penal

 • consiliere în vederea preîntâmpinării problemelor de drept penal;
 • infracţiuni economice;
 • criminalitate informatică;
 • delicvenţă juvenilă;
 • consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare atăt în faza de cercetare penală, urmărire penală, cât şi în faza de judecată în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de Codul Penal şi de legile speciale;
 • reprezentarea şi asistarea părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente;
 • redactare plângeri penale, constituiri de parte civilă;
 • cereri de reabilitare judecătorească și de drept;
 • promovarea plângerilor şi a căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti.

Contencios administrativ

 • cereri de retrocedare pe cale administrativă – primărie, instituţia prefectului, ANPR, AVAS sau pe cale judecătorească
 • legalitatea actelor emise de autorităţi publice centrale şi locale
 • asistarea în cazul nerespectării de către autorităţile publice a cerinţelor legale administrative precum: refuzul de a elibera autorizaţii, permise, aprobări, nesoluţionarea în termenul legal al cererilor, lipsa răspunsului
 • redactarea ofertelor pentru achiziţii publice
 • contestaţii în procedura achiziţiilor publice în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Drept fiscal, financiar şi bancar

 • impozite locale
 • impozitarea societăţilor comerciale, persoanelor fizice sau juridice
 • impozitul pe venitul nerezidenţilor
 • taxa pe valoare adăugată

Dreptul transporturilor şi telecomunicaţii

 • probleme legate de emiterea de licenţe şi autorizaţii în domeniul comunicaţiilor
 • protejarea drepturilor utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice
 • prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal
 • respectarea drepturilor consumatorilor (clauze contractuale abuzive, practici comerciale abuzive)

Drept internaţional privat

 • recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine în România;
 • consultanţă privind statutul cetăţenilor străini în România;
 • consultanţă şi litigii între persoane fizice şi/sau juridice legate de raporturi juridice cu elemente de extraneitate;
 • efectuarea formalităţilor în vederea obţinerii permiselor de muncă.

Dreptul proprietăţii intelectuale

 • asistare şi reprezentare în faţa OSIM în orice procedură privind mărcile, brevetele de invenţie, indicaţii geografice, drepturi de autor, nume de domeniu;
 • reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigii din materia proprietăţii intelectuale;
 • consultanţă privind aspectele de concurenţă neloială, cât şi cele privind cesionarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • protejarea mărcilor.

Dreptul consumatorului

 • apărarea drepturilor consumatorilor de servicii bancare, turistice, imobiliare, de transport, de produse de orice fel.