Avocat Doinita Stingaciu

More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 16, 2012!

Raport pret - rezultate


Dorim ca onorariile să surprindă un echilibru între solicitările dvs. şi eforturile noastre.

Onorarii


Onorariile se stabilesc liber între cabinetul nostru şi dvs., atât în ceea ce priveşte cuantumul acestora, cât şi modalităţile şi eşalonările de plată şi se prevăd în contractul de asistenţă juridică la data încheierii acestuia, înainte de începerea asistenţei şi/sau reprezentării juridice.
Onorariile se stabilesc conform prevederilor Legii nr.51/1995 şi a Statutului profesiei de avocat, prin negociere pentru fiecare cauză în parte, în funcţie de natura şi complexitatea acesteia.
Cheltuielile aferente activităţii prestate de avocat (taxe juridice de timbru, timbru judiciar, onorariu de expert, interpret, executor sau notar, cheltuieli de transport, cazare şi masă, în cazul deplasării în afara localităţii şi alte cheltuieli asemănătoare) vor fi suportate de client, separat de plata onorariului avocaţial. Pentru cheltuielile menţionate se vor prezenta actele justificative.
Principala modalitate de stabilire a tarifului va fi reprezentată de onorariul de succes (procent din suma de bani obţinută la finalul procesului).
Clientul poate alege în funcţie de necesităţile şi posibilităţile sale dintr-o serie de opţiuni de colaborare:


  • consultanţă juridică 200 lei/ora
  • onorariu fix pentru fiecare prestaţie avocaţială (fiecare cauză)
  • abonament lunar pentru consultanţă juridică

Pentru consultaţiile juridice referitoare la formularea unor acţiuni în justiţie, a unor căi de atac (apeluri, recursuri) ori în vederea preluării unor cauze deja existente pe rolul instanţelor judecătoreşti se percepe un onorariu separat numai în situaţia în care nu se prestează efectiv asistenţă juridică în instanţă în acea cauză. În această ultimă situaţie consultaţia este inclusă în valoarea contractului de asistenţă juridică încheiat pentru susţinerea cauzei.